Το πρόγραμμα VOUCHER του Υπουργείου Εργασίας αποτελεί μεγάλη ευκαιρία  για ιδιωτικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επιμορφώσουν τους υπαλλήλους τους. Κάθε επιχείρηση πρέπει να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές σε μηνιαία βάση, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί για την αναβάθμιση των προσόντων των υπαλλήλων της.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.