Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα Σπουδών του φροντιστηριακού Όμιλου "Σταθμός γνώσης" για τις αντίστοιχες ομάδες προσανατολισμού στην ΄Γ λυκείου ξεκινάει με την Θερινή Προετοιμασία. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα Σπουδών του φροντιστηριακού Όμιλου "Σταθμός γνώσης" για τις αντίστοιχες ομάδες προσανατολισμού στην ΄Β ΛΥΚΕΙΟΥ  φτιάχτηκε με γνώμονα την έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών για τισ Πανελλήνιες. Έτσι εντάξαμε απο την Β' λυκείου εκτός απο τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού και την προετοιμασία στα μαθήματα της Γ' Λυκείου. Πιο Αναλυτικά:

Ο φροντιστηριακός όμιλος "Σταθμός γνώσης" προετοιμάζει τους μαθητές για το σύστημα εισαγωγής στις ανώτατες σχολές με συνέπεια.Η σωστή προετοιμασία για τις πανελλήνιες ξεκινάει από την 'Α λυκείου!