Κάνε κλικ στην επιτυχία!

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Σταθμός Γνώσης με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και της υψηλής ποιότητας σπουδές είναι προτοπόρος στην εκμάθηση Ξένων γλωσσών στην ευρύτερη Περιοχή των Πετραλώνων. 
Έχοντας πιστοποιημένες υπηρεσίες ξένων Γλωσσών κατά το πρότυπο ISO 9001 από την  TUV AUSTRIA HELLAS , με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό  και τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικά μέσα, μπορεί και   δεσμεύεται ότι:
•    Θα προσφέρει πάντα υψηλού επιπέδου σπουδές ξένων γλωσσών τόσο σε ενήλικές μαθητές όσο και στα παιδιά
•    Θα εξελίσσουμε συνεχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις διαδικασίες εκπαίδευσης (παροχές) ώστε να διασφαλίζουμε ότι η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι ανωτάτης ποιότητας και κατάλληλη για ΚΑΘΕ σπουδαστή μας.
•    Οι προσφορές μας στα προγράμματα ξένων Γλωσσών να είναι προσιτές σε όλα τα κοινωνικά στρώματα έτσι ώστε να μπορούμε να εκπαιδεύουμε όχι μόνο τους κατοίκους της Περιοχής των Πετραλώνων αλλά και τις ευρύτερες περιοχές των Αθηνών.