Η εταιρεία «ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο Εκπαιδευτικός Όμιλος  «Σταθμός Γνώσης» ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 στο χώρο της εκπαίδευσης των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής στην περιοχή των Πετραλώνων. Στη συνέχεια, προστέθηκε στις δομές της εταιρείας η υπηρεσία του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Σταθμός Γνώσης». Ο όμιλος μας, εκτός των άλλων, είναι πιστοποιημένο «Κέντρο δια βίου μάθησης 2» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε όλα τα θεματικά αντικείμενα:

Η φιλοσοφία του Κ.Δ.Β.Μ. 2 «Σταθμός Γνώσης», για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών οικοδομήθηκε πάνω στους εξής άξονες:

Το Κ.Δ.Β.Μ.2  «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»  έχει ως αποστολή την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. 

Στο Κ.Δ.Β.Μ.2  ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διδάσκουν  μόνο έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών με πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση που ακολουθούν τους ρυθμούς και τις εξελίξεις της σύγχρονης παιδαγωγικής κοινότητας.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 Σταθμός Γνώσης διαθέτει σύγχρονα εποπτικά μέσα, τα οποία εμπλουτίζουν τα μαθήματα. Οι αίθουσες του ομίλου μας είναι πλήρως εξοπλισμένες με συνεδριακού τύπου στρογγυλά τραπέζια, τα οποία ενθαρρύνουν το διάλογο και την αίσθηση της ένταξης των σπουδαστών σε κοινή ομάδα.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 διαθέτει αδειοδοτημένες δομές από τον ΕΟΠΠΕΠ, με αριθμό αδείας 2000138. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυναμικότητας 81 θέσεων, διαθέτοντας 6 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα Πληροφορικής με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.

Το εκπαιδευτήριο μας στο πλαίσιο των μαθημάτων, προσπαθεί πάντοτε να ενσωματώνει βιωματικά στοιχεία στη διαδικασία της μάθησης, οπότε και διοργανώνει εκδηλώσεις /Δραστηριότητες  για τους σπουδαστές του.

Είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του κέντρου μας, είναι η τοποθεσία του, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείου, δηλαδή ακριβώς απέναντι από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Πετραλώνων (επί της κεντρικότατης οδού Θεσσαλονίκης) και δίπλα σε όλες τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.