Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού

Στο Κέντρο Μελέτης "Σταθμός Γνώσης" στα Πετράλωνα οι μαθητές του Δημοτικού παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα, τα οποία ξεκινούν στις 14:30 και ολοκληρώνονται στις 17:00, ενώ υπάρχει δάσκαλος μέχρι και τις 17:30 για απορίες.

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Στο Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου "Σταθμός Γνώσης" στα Πετράλωνα οι μαθητές του Γυμνασίου παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα, τα οποία ξεκινούν στις 14:30 και ολοκληρώνονται στις 17:00, ενώ υπάρχει καθηγητής μέχρι και τις 17:30 για απορίες.

Η οργάνωση των μαθημάτων Μελέτης είναι πολύ σημαντική για την σωστή διεξαγωγή των μαθημάτων καθώς και την επίτευξη των στόχων των μαθητών μας!

Η αξιολόγηση των μαθητών στο Κέντρο Μελέτης του "Σταθμού Γνώσης" πραγματοποιείται σε καθημερινή και εβδομαδιαία (για το Γυμνάσιο) ή μηνιαία (για το Δημοτικό) βάση. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές είναι πιο κοντά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων!