ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η οργάνωση των μαθημάτων Μελέτης είναι πολύ σημαντική για την σωστή διεξαγωγή των μαθημάτων καθώς και την επίτευξη των στόχων των μαθητών μας!

Στον εκπαιδευτικό όμιλο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ» και στο Κέντρο Μελέτης:

  1. Προετοιμάζουμε τους μαθητές στα μαθήματα της επόμενης μέρας καθώς και σε project που αναλαμβάνουν στο σχολείο.
  2. Επεξηγούμε το μάθημα, καθώς και τις βασικές έννοιες που αυτό περιλαμβάνει.
  3. Κάνουμε τακτικές επαναλήψεις και δίνουμε επιπλέον υλικό σε κάθε μαθητή εξατομικευμένα.
  4. Κάνουμε καθημερινή αξιολόγηση του μαθητή.
  5. Διενεργούμε διαγωνίσματα σε μαθήματα που παρουσιάζουν δυσκολία.
  6. Ενημερώνουμε τους γονείς κατά την διάρκεια προγραμματισμένων συναντήσεων για την πορεία του μαθητή. Επιπλέον, ενημερώνουμε καθημερινά μέσα από το τετράδιο επικοινωνίας και καθηκόντων.
  7. Οι χώροι μελέτης πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και είναι εξοπλισμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα διαθέτουμε δανειστική βιβλιοθήκη και εργαστήριο Η/Υ για επιπλέον εξάσκηση.
  8. Παρέχουμε ενισχυτική διδασκαλία, όπου κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ »