Προσφορές για σεμινάρια Ενηλίκων και Έναρξη προγραμμάτων!

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 “Σταθμός Γνώσης” διεξάγει σεμινάρια προετοιμασίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι εξεταστικό κέντρο για τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις UNICERT και GLOBALCERT.

Το κέντρο Δια βίου μάθησης "Σταθμός Γνώσης" προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα για ενήλικες όπως: web design, imagemaker και cad design.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες "εφαρμογές γραφείου". Το Πρόγραμμα Expert αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές.

Τα εφηβικά προγράμματα είναι συνέχεια των παιδικών. Τα παιδιά εξοικειωμένα πλέον με τους υπολογιστές και έχοντας γνώσεις από επεξεργασία εικόνας μέχρι προγραμματισμό και κατασκευή ιστοσελίδων, επικεντρώνονται στα προγράμματα που θα τα βοηθήσουν στις σπουδές και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Πρόγραμμα for Kids είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 11 ετών και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ανάλογα με τις γνώσεις και την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν.