Προσφορές για σεμινάρια Ενηλίκων και Έναρξη προγραμμάτων!

Ανακοινώθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα για 150.000  εργαζομένους με επίδομα 400€ (80 ώρες) και έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας για 25.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ.

 

Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η δράση με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά την επιδοτούμενη κατάρτιση 80 χιλιάδων ανέργων με το επίδομα να φτάνει έως και τα 1000 ευρώ.