Πιστοποίηση Υπηρεσίων μη τυπικής Εκπαίδευσης ISO 29990:2010 Κύριο

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Σταθμός Γνώσης πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το νέο πρότυπο 29990:2010 απο την TUV AUSTRIA HELLAS.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος «Σταθμός Γνώσης» δραστηριοποιείται  από το έτος 2003 στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες θεματικές, το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων και η άρτια οργάνωση στους χώρους εκπαίδευσης μέσω φυσικής παρουσίας, προσδίδουν προστιθέμενη αξία που ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.

Σε συνέχεια, της μακροχρόνιας και επιτυχημένης πορείας του, ο Εκπαιδευτικό Όμιλος, προχώρησε στην υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29990 με στόχο τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών σε σταθερό επίπεδο.

Οργανωτική Δομή

 

Με εκτίμηση,

Θεοχάρης Θεόδωρος

Διευθυντής Ομίλου