Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Αλλαγές αναμένονται στη μορφή του επιδόματος ανεργίας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιταγή εισόδου για την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα του Υπουργείου Εργασίας που ως στόχο έχει την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, όπως αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ” ATTICA BROADCASTING αφορά 350 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης απολυμένων ατόμων από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Εκδοτικές Δραστηριότητες” αφορά 705 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) στο πλαίσιο του έργου κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» – Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020. Η ενεργοποίηση των ΚΑΣ (προσωπικών κωδικών των ωφελουμένων) θα ολοκληρωθεί έως τέλος Ιουλίου 2016.

Μέσα στον τρέχοντα μήνα πρόκειται να προκηρυχθούν νέα προγράμματα για ανέργους όλων των ηλικιών. Πιο αναλυτικά:

Ανακοινώθηκε επιτέλους  το voucher τουρισμού για το 2015. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.