Το 2003 δημιουργήθηκε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος APPLE STUDIES, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής, στην περιοχή των Πετραλώνων. Διαθέτοντας μια ομάδα αξιόλογων καθηγητών, στόχος μας είναι η ικανοποίηση κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης των μαθητών μας.

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του ομίλου "ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ" είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις τελευταίες αλλαγές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καλύπτουν πλήρως τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης, ενώ την επιμέλειά τους έχουν οι καθηγητές μας.

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ στεγάζεται στα Πετράλωνα, καθώς ανήκει στην οικογένεια του εκπαιδευτικού ομίλου ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ. Εξυπηρετούμε όλους τους μαθητές, τόσο των Άνω και Κάτω Πετραλώνων, καθώς βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από το σταθμό του τρένου, δηλαδή στο κεντρικότερο σημείο των Πετραλώνων, όσο και μαθητές από γειτονικές περιοχές, όπως Ταύρος, Καλλιθέα, Κουκάκι και κέντρο Αθήνας, όπως επίσης και όλους τους μαθητές που έχουν πρόσβαση σε αστικές συγκοινωνίες.

Κάθε χρόνο ο εκπαιδευτικός όμιλος Σταθμός Γνώσης διοργανώνει πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις για τους μαθητές και τους καθηγητές του. 

«Με αφετηρία τη γνώση και προορισμό την επιτυχία»

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Μέσα από αγγελίες αλλά και προσωπική επικοινωνία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού προσελκύουμε τα πιο δυνατά βιογραφικά της αγοράς και δημιουργούμε στελέχη που θα αξιοποιήσουν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Πιστοποίηση ISO Υπηρεσιών Μέσης Εκπαίδευσης, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Νο 02113003 από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Εδώ και αρκετά χρόνια, παρά την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, αποφασίσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο όμιλός μας στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης.

 

 1. Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης

 

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των ενοίκων, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, οι ένοικοι του συγκροτήματος προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της με σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της οικοδομής λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι ένοικοι, έχουν αναθέσει κατόπιν απόφασης γενικής συνέλευσης στον ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ  τους Θεόδωρο Χ. Θεοχάρη την επίβλεψη και την προστασία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του συγκροτήματος και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης.

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης  (π.χ.  συνέδριο,  ακρόαση,  σεμινάριο,  κοινωνική  εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας των δραστηριοτήτων των ενοίκων με τον Τύπο και το κοινό.

 

 • Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

 

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στον ιστότοπο του εκπροσώπου των Ενοίκων: www.stathmosgnosis.gr/polikatoikia

 

 

 1. Συμμόρφωση της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης με το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων

 

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης του συγκροτήματος το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) και την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της οικοδομής εγκαταστάθηκε για λόγους ασφαλείας την 1/9/2019.

Ο Εκπρόσωπος των Ενοικιαστών  διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών των ενοίκων δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι ένοικοι δια του εκπροσώπου τους έχουν προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».
 • Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.
 • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.

 

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 

 

 1. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

 

Έχουν τοποθετηθεί δύο (2) κάμερες για την παρακολούθηση της κίνησης στην είσοδο /έξοδο  της οικοδομής. Τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης.

Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε ανοιχτούς χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, όπως δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια. Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων της οικοδομής περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου και λαμβάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα, ακάλυπτο και ασανσέρ. Με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που κατά κανόνα ενδέχεται να θίγονται από την επεξεργασία είναι αυτά που έχουν ως σκοπό την είσοδο στην οικοδομή.

Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των γραφείων που στεγάζονται στην οικοδομή.

Για λόγους ασφάλειας, οι κάμερες λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε εικοσιτετράωρη βάση τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η λειτουργία των καμερών αυτών σε μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των χώρων της οικοδομής (π.χ. οι κάμερες συμβάλουν στην έγκαιρη διαπίστωση από τους ιδιοκτήτες μιας κακόβουλης ενέργειας ή μιας πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί) κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι. Οι διάδρομοι δεν επιτηρούνται κατά τις ώρες όπου εκεί δραστηριοποιούνται εργαζόμενοι και επισκέπτες και επομένως δεν υφίσταται προσβολή της ιδιωτικότητάς τους.

 

 1. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους

 

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται από ένα (1) ειδικό καταγραφικό μηχάνημα και συνολικά δύο (2) σταθερές κάμερες, εκ των οποίων και οι δύο λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεών των ενοίκων της οικοδομής, του προσωπικού αυτών, των επισκεπτών, των πελατών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών της.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

 1. Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

 

Το καταγραφικό μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων. Ο Εκπρόσωπος των Ενοικιαστών ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

Το συγκρότημα δεν χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του.

Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο.

Επιπλέον των παραπάνω, ο Εκπρόσωπος των ενοικιαστών προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:

 • Το  ειδικό καταγραφικό μηχανήματα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένο σε φωριαμό που είναι κλειδωμένο.  Πρόσβαση  έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.
 • Οι εικόνες από τις κάμερες καταγράφονται και αποθηκεύονται για χρονική περίοδο Σαράντα Οκτώ (48) ωρών, δηλαδή μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.
 • Ο Εκπρόσωπος των Ενοικιαστών  διαθέτει καθορισμένη Πολιτική Ασφαλείας, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ.

 

 1. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

 

Οι ένοικοι ενημερώνουν το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

 • Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό των ενοίκων που είναι  οι  υπεύθυνοι  επεξεργασίας  και  ότι  για  περισσότερες  πληροφορίες  το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εκπρόσωπο τους.
 • Οι  πινακίδες  που  αντιστοιχούν  σε  κάμερες  που  δεν  λειτουργούν  όλο  το εικοσιτετράωρο, αναφέρουν επιπλέον το χρόνο λειτουργίας της κάμερας.
 • Η παρούσα πολιτική αναφορικά με τη λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του εκπροσώπου των ενοικιαστών για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική μας στα θέματα βιντεοπροστασίας.
 • Έντυπες πληροφορίες διατίθενται, επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων κατά την είσοδο στην οικοδομή.

 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

 

 • καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων - εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή.

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ.: 210 3479452 Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης μια πρόσφατη φωτογραφία καλής ποιότητας καθώς και αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).

Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από τον Εκπρόσωπο των Ενοικιαστών και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. O εκπρόσωπος οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο εκπρόσωπος  διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

Στην περίπτωση που θίγεται από τον Εκπρόσωπο των Ενοικιαστών κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) βλ. http://www.dpa.gr Πριν από αυτό, συνιστάται η επικοινωνία με τον Εκπρόσωπο των Ενοικιαστών.

 

 1. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική

 

Ο Εκπρόσωπος των ενοικιαστών προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα, ο εκπρόσωπος  θα επικαιροποιήσει την παρακάτω «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 2/12/2019

 

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»  έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. Με άλλα λόγια, αποστολή μας αποτελεί το να αποδώσει κάθε σπουδαστής μας το maximum των δυνατοτήτων του.

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Σταθμός Γνώσης» βρίσκεται στην Αθήνα ακριβώς απέναντι από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Πετραλώνων. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του εκπαιδευτηρίου μας είναι το ότι βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο, που έχει πρόσβαση με όλες τις αστικές συγκοινωνίες. Διαθέτουμε Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις , εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για μια δημιουργική και αποδοτική συνεργασία.