Πιστοποίηση Υπηρεσιών

Πιστοποίηση  Υπηρεσιών διαχείρισης Ποιότητας Ξένων Γλωσσών κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Νο 02113003 από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Ο Όμιλος Εκπαιδευτηρίων «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ» στα Πετράλωνα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. 

Αξίες μας, ο Άνθρωπος, η Εξέλιξη, η Φροντίδα, η Γνώση και το Σύστημα. 

Στόχος μας, να αποτελούμε «Εκπαιδευτήριο Πρώτης Επιλογής» τόσο για τους γονείς όσο και για τους ενήλικες σπουδαστές που επιθυμούν τα παιδιά τους ή οι ίδιοι αντίστοιχα, να μετέχουν της πιο βαθιάς μόρφωσης πάνω στα αντικείμενα των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής και των Σχολικών Μαθημάτων. 

Με την πιστοποίηση ISO κατά ΕΛΟΤ 1433:2008 το κέντρο:

  • Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί του έλεγχοι πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
  • Αποδεικνύει την δέσμευση της διοίκησης για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
  • Οι ετήσιες αξιολογήσεις (γονέων, μαθητών και προσωπικού) συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί το εκπαιδευτήριο την απόδοσή του και να βελτιώνεται.
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του εκπαιδευτηρίου.
  • Κερδίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στην λειτουργία της επιχείρησης το «τρίτο μάτι».

 


 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πολιτική Δέσμευσης Προσωπικό / Καριέρα »