Σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί, έστω και ένα εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) (Ν.3850/10).

Τμήματα Πρωινά ή Απογευματινά με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης) – Ωράριο ευέλικτο.

Οι ώρες κάθε τμήματος κυμαίνονται από 10 έως 35 ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και της κατηγορίας επικινδυνότητας που ανήκει η επιχείρηση.

Ο φορέας μας αναλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα και πιστοποιεί τη διαδικασία η οποία και είναι εγκεκριμένη από τον ΕΦΕΤ.

Το "Κ.Δ.Β.Μ.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ", πιστοποιημένο για τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες από τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Κατηγορία Α) με βάση τον Κανονισμό Κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επάρκειας, καθώς και την άδεια προσωπικού ασφάλειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 “ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ” στα Πετράλωνα δημιουργεί ταχύρρυθμα τμήματα για toeic με έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα. Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ενηλίκων με ευέλικτα ωράρια. Το σύστημα μας εγγυάται την σίγουρη επιτυχία του σπουδαστή στο συγκεκριμένο πτυχίο του TOEIC.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 “ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ” στα Πετράλωνα δημιουργεί ταχύρρυθμα τμήματα για TOEFL με έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα. Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ενηλίκων με ευέλικτα ωράρια. Το σύστημα μας εγγυάται την σίγουρη επιτυχία του σπουδαστή στο πτυχίο του TOEFL.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 “ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ” δημιουργεί ταχύρρυθμα τμήματα για IELTS με έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα. Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ενηλίκων με ευέλικτα ωράρια. Το σύστημα μας εγγυάται την σίγουρη επιτυχία του σπουδαστή στο συγκεκριμένο πτυχίο του IELTS.