Ομιλία Γονέων

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των γονέων θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:30 ομιλία Γονέων με την εξής Θεματολογία:

"Από την Ευαλωτότητα στη Ψυχική Ανθεκτικότητα των Παιδιών: Ο Κομβικός Ρόλος των Γονέων"

Στόχος της ομιλίας είναι να αναλυθούν οι βασικές έννοιες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας και να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους καλλιέργειας  της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών τους, ώστε και εκείνα  να μάθουν  να διαχειρίζονται στρεσογόνους παράγοντες μέσα και έξω από το σπίτι, αποτυχίες, απόρριψη ή  και διάφορα εμπόδια στη ζωή μαθησιακής ή και κοινωνικής μορφής (πχ εκφοβισμός στο σχολείο κ.λ.π.).

Το σεμινάριο αφορά γονείς παιδιών δημοτικού έως και Λυκείου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Αναστάσιος Ματσόπουλος, Ph.D. Eπίκουρος  Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λόγω των περιορισμένων θέσεων ( 45 άτομα) παρακαλείσθε να κρατήσετε θέση στη γραμματεία ΑΜΕΣΑ.