Προσωπικό / Καριέρα

Στο εκπαιδευτήριο μας στα Πετράλωνα  διδάσκουν  καθηγητές απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών με άριστη εκπαίδευση. Η επιλογή τους γίνεται με υψηλά κριτήρια αξιολόγησης και ειδικά τεστ γνώσεων έτσι ώστε να επιλεγούν μόνο οι καλύτεροι. Η Υπεύθυνη Σπουδών  αναλαμβάνει την εκπαίδευση τους, ακολουθώντας  τα πρότυπα που έχει θέσει το Κέντρο Έρευνας και Ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Το Κεντρο Έρευνας και ακαδημαικού σχεδιασμού του ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΝΩΣΗΣ:

  • Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει διαρκώς καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου.
  • Προσαρμόζει και διαμορφώνει στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής   κοινότητας.
  • Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.
  • Εκπονεί και εκδίδει εκπαιδευτικά συγγράμματα.
  • Επιλέγει ότι πιο σύγχρονο από την παγκόσμια βιβλιογραφία.

Το ανθρώπινο μας δυναμικό τόσο στις ξένες γλώσσες όσο και στην Πληροφορική είναι άρτια καταρτισμένο παιδαγωγικά και δίπλα σας καθ' 'ολη τη διάρκεια των σπουδών σας. Το εκπαιδευτήριο μας έχει σαν φιλοσοφία του την πελατοκεντρική θεωρία. Επομένως φροντίζουμε έτσι  ώστε:

  • να έχουμε συχνές επαφές με τους σπουδαστές και τους γονείς τους.
  • να έχουμε ικανοποιημένους σπουδαστές βρίσκοντας λύση στα όποια προβλήματα τους.
  • να πετυχαίνουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους, τους οποίους  έχουμε θέση από κοινού.  
  • να εξελίσουμε με το καιρό , προς το καλύτερο , κάθε εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος σας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαιδευτικά Μέσα »