Αποτελέσματα Ανέργων ΤΠΕ ηλικίας 25-45 ετών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης ανέργων γνωστό ως voucher 25-45 ετών. Στη συνέχεια  οι επιτυχόντες άνεργοι θα πρέπει να επιλέξετε έναν αξιόλογο Πάροχο Κατάρτισης για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας και να εξασφαλίσετε εργασία σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!

 

Αν είσαι επιτυχών άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Σκοπός των δράσεων είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (2.800,00€).

  1. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα).
  2. Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δράσης, ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα που αντιστοιχεί στις δράσεις που έχει συμμετάσχει (ισχύει για επίδομα θεωρητικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση αυτής και εφόσον δεν συνεχίσει στην πρακτική). Δεν δύναται ο ωφελούμενος να λάβει μέρος του επιδόματος (π.χ. για τις μισές μέρες που παρακολούθησε την θεωρητική κατάρτιση).

 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία  επιδοτούμενης εργασίας για ιδιωτικές επιχειρήσεις  καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Αν είσαι επιτυχών άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Αν είσαι επιχείρηση και θέλεις επιδοτούμενο προσωπικό πάτησε εδώ.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑΣ 29-64 ΕΤΩΝ