Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας σε 37 Δήμους

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε 37 Δήμους από τον ΟΑΕΔ για 36.500 ανέργους.

Ωφελούμενοι
Σύμφωνα με  πληροφορίες το νέο πρόγραμμα για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ σε δήμους, περιφέρειες, υπηρεσίες Υπουργείων, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και άλλων φορέων σε όλη τη χώρα θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία θα απευθύνεται σε συνολικά 36.500 ανέργους και θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας ενώ θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, ώστε να προλάβουν την υποβολή αίτησης.

Αμοιβή & διάρκεια
Η  μηνιαία αμοιβή θα διαμορφωθεί έως τα 546 ευρώ και η εργασία θα είναι 8μηνης Διάρκειας.

Ειδικότητες
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως:

 • διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, 
 • ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, οικοδόμων,
 • ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών,
 • δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων,
 • βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα.

Θεωρητική κατάρτιση & πιστοποίηση
Παράλληλα θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης εφ’ όσον οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιλέξουν να παρακολουθήσουν την κατάρτιση. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς.

Κριτήρια
Η επιλογή των υπαλλήλων πιθανόν να γίνει βάσει εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων που ίσχυαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ ωφελούμενου,
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, 
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω,
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
 5. Ηλικία,
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων,
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ),
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υποβολή αίτησης
Συνεπώς αν είσαι άνεργος μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου! Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να κατοχυρώσεις το επιδοτούμενο πρόγραμμα μόλις αυτό ανακοινωθεί !

 

Θες να κάνεις την αίτηση σου; Πάτησε εδώ
Θες περισσότερες πληροφορίες; Πάτησε Εδώ