Νέο voucher επιστημόνων & Ελεύθερων Επαγγελματιών με επίδομα 600€

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελεύθερων Επαγγελματιών (VOUCHER 600€) για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους! (Αίτηση ενδιαφέροντος)

Έχεις ολοκληρώσει την αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και έχεις λάβει τον κωδικό "ΚΑΥΑΣ"; Πατησε εδώ

Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση; Εξουσιοδότησε μας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σου στο πρόγραμμα. Πάτησε εδώ

Χρειάζεσαι βοήθεια για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και θέλεις να έρθουμε σε επαφή μαζί σου;

Ένα Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών (VOUCHER 600€), ξεκίνησε και το μόνο που χρειάζεται είναι να  υποβάλλετε την αίτηση σας στο κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης”. Το κέντρο μας είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα μπορέσετε να λάβετε την απαραίτητη εκπαίδευση για τη χρήση υπολογιστών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ στο τέλος θα πάρετε και Πιστοποίηση. Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο, που σημαίνει ότι οι εκπαιδεύομενοι δε θα πληρώσουν, αντιθέτως θα πάρουν και 600 ευρώ.

 

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

 

Επιλέξιμοι κλάδοι και επαγγέλματα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μέχρι και τις 20.03.2020:

 1. δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 2. μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 3. οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 4. εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 5. ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 6. ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 Θέλετε να δείτε αν είστε επιλέξιμοι ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Επιστήμονες; Κατεβάστε τους επιλέξιμους κύριους ΚΑΔ της εφορίας πατώντας εδώ

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 

Διάρκεια προγράμματος & Πιστοποίηση

Η δράση περιλαμβάνει:

 1. Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και
 2. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική!

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600€ (100 ώρες Χ 6€ ανά ώρα κατάρτισης), και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:
A. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€.
B. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€.
Επισημαίνεται ότι: Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

 

Δικαιολογητικά

 • Την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου προς τον πάροχο κατάρτισης, η οποία περιέχει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στο οποίο ενδιαφέρεται ο ωφελούμενος να καταρτιστεί.(πατήστε εδώ)
 • Τα στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου ή Ebanking).
 • Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (Η εκτύπωση γίνεται από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

 

Προθεσμίες Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενών λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συνεπώς αν είσαι επιλέξιμος επιστήμονας ή ελεύθερος επαγγελματίας μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σουΤο κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα αναλάβουμε να καταθέσουμε την αίτηση σου ως εξουσιοδοτημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης και θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες σου !

 

Έχεις ολοκληρώσει την αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και έχεις λάβει τον κωδικό "ΚΑΥΑΣ"; Πατησε εδώ

Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση; Εξουσιοδότησε μας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σου στο πρόγραμμα. Πάτησε εδώ

Χρειάζεσαι βοήθεια για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και θέλεις να έρθουμε σε επαφή μαζί σου;